Sielun Veljet Cover Songs

All Sielun Veljet Songs | Cover Chain

Songs covered by Sielun Veljet

  • Kuka teki huorin
    The Ajattara song "Kansallispäivä" was covered by Sielun Veljet on the album " Kuka teki huorin"

Sielun Veljet songs that have been covered

  • Elegia
    The Sielun Veljet song "Mustamaalaan" was covered by Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus on the album " Elegia"

Sielun VeljetWe don't have an image for Sielun Veljet yet. Why not upload one?